Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/carinio/domains/badanietgi.pl/public_html/wp-content/plugins/iwp-client/api.php on line 40

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/carinio/domains/badanietgi.pl/public_html/wp-content/plugins/iwp-client/api.php on line 40
Badanie TGI – Wykorzystanie badań TGI w optymalizacji stron

Wykorzystanie badań TGI w optymalizacji stron

Target Group Index

Badanie TGI (Target Group Index) jest standardem pomiaru konsumpcji dóbr, usług oraz mediów. Jako światowy standard wykorzystywane jest w około 70 krajach. W Polsce badanie to realizowane jest od 1997 r. i obecnie pozostaje największym badaniem konsumenckim i lifestyle’owym w kraju.

 

Badania TGI realizowane w Polsce prowadzone są na próbie o liczebności 20 tys. respondentów i realizowane są w trybie mixed-mode, składającym się z wywiadów bezpośrednich (wywiad ankieterski) oraz ankiet internetowych.

 

Wyniki badań TGI wykorzystywane są do analiz wspierających budowanie strategii marketingowych i komunikacyjnych. Umożliwiają one tworzenie szerokiej charakterystyki grupy docelowej na licznych wymiarach obejmujących między innymi profil demograficzny, profil konsumencki, psychograficzny i lifestyle’owy oraz mediagraficzny. Otrzymywane z badań wyniki są obecnie standardem wykorzystywanym do analiz wspierających budowanie strategii marketingowej i komunikacyjnej. Wyniki badań wspierają domy mediowe w procesie tworzenia mediaplanów.

 

Pola ekspolatacji wyników badań

Poszukiwanie nowych pól eksploatacji pozwala na wykorzystanie tego narzędzia w podejmowaniu decyzji w zakresie działań reklamowych, marketingowych, ale również w zakresie optymalizacji stron i pozycjonowania. Spójne i precyzyjne planowanie kampanii promocyjnych firmy czy produktu pozwala na wykorzystanie narzędzia do precyzyjnego określania kierunków, pod jakim przygotowywany jest content strony, budowa struktury nawigacyjnej serwisu, jego wygląd oraz przekaz wizualny (szata graficzna, multimedia, video).

 

Thesis.pl - skuteczne pozycjonowanie stron www       Pozycjonowanie stron z EACTIVE #wiemyjak

 

Wykorzystanie badań TGI, a pozycjonowanie stron

Zaprojektowanie spójnej kampanii reklamowej, działań content marketingowych oraz przekazu wizualnego pozwala na zwiększenie efektywności prowadzonych działań we wszystkich obszarach marketingowych, w tym marketingu elektronicznego.

 

Firmy badawcze – partnerzy projektu

Badania marketingowe Smartcheck Instytut Badawczy IPC

Najnowsze artykuły